תכונות מערכת למשלוח הודעות SMSIM

 

תכונות מתקדמות


- צירוף קבצים להודעות סמס
- כלי לבניית דפי נחיתה מתקדמים
- אייקונים צבעוניים בהודעה
- כלים להסרה מרשימת התפוצה
- מנגנון אישור בקליק בודד
- קבלת תשובות באמצעות טופס

 
 רשימות תפוצה


- בוא אנשי קשר מאקסל
- ניהול היררכיה ארגונית
- ניהול רשימות תפוצה ללא מגבלה
- סינון אוטומטי של כפולים ושגויים
- אכיפת כללי משלוח לנמען

 
 

 


שליטה וניהול


- פרסונליזציה מתקדמת
- שליטה על תאריך המשלוח
- ניהול רשימות תפוצה ללא מגבלה
- סינון אוטומטי של כפולים ושגויים
- אכיפת כללי משלוח לנמען